Thomas Hellberg Hagen's Bryggelogg
3 Bryggelogg Total
XML Bryggelogg Sort AscendingSort Descending Date Sort AscendingSort Descending Style Sort AscendingSort Descending Method Sort AscendingSort Descending EBC/SRM Sort AscendingSort Descending IBU Sort AscendingSort Descending ABV Sort AscendingSort Descending Awards/Competition Entires
Porter! Porter! Jan 19, 2017 All Grain
50.3/25.5
28.4 4.8%  
Reserveporter May 6, 2012 All Grain
58.2/29.5
29.6 4.4%  
Portør Feb 9, 2012 All Grain
48.7/24.7
28.2 5.3%  
3 Bryggelogg Total