BrewBlog: Kølch sommer øl
Specifics
General Information
Method: All Grain
Cost: 2000

Bryggselv kølsch

Boil
Total Boil Time: 90 minutes
Reference
Yeast
Name: German Ale/Kolsch
Manufacturer: White Labs
Product ID: WLP029
Type: Ale
Flocculation: Medium
Attenuation: 75%
Temperature Range: 18–21°C
Equipment Profile

Electric Brewery

Batch Size: 40 liters Boil Volume: 57 liters
Evaporation Rate: 14% per hour Mash Tun Dead Space: liters
Efficiency: 92% Mash Tun Weight: 12 kilograms
Hop Utilization: 100% Mash Tun Volume: 70 liters
Loss: 0.5 liters Mash Tun Specific Heat: 0.120 Cal/gram per °C
Notes:

Modified build of http://www.theelectricbrewery.com/

Mash Profile

direktemesk 65 °C 90 min

Grain Temperature: °C Tun Temperature: °C
Sparge Temperature: °C PH:
Notes:
Procedure

1,5 kg vatn pr kg malt forsvinner.

69 liter meskevann

60 grader

tilsetter malt 20 kg

1710 start mesk 59 grader. Kontinuerlig skylling

1725 stillt inn til 66 graderr

1735 66 grader

1820 stillt inn 77 grader

1820 satt 60 liter på kok til skyllevann. 

1830 77 grader

1835 stillt inn til 80 grader

1900 start skylling

1945 ferdig skyllet

1945 renner av meskekar

2010 koker

2045 tilsatt humle1

2130 humle 2+ moss+ kjøler

2145 stop kok. Kjøl på

OG 1049

4dager gjæring, tørrhumlet 1 dunk 23 liter med 25g amarillo humle, for å prøve å få noe øl som blir litt meir sitrus smak på

 

Fermentation
Primary: 4 days @ 15° C
Tasting Reviews
print logprint default Output to Beer XML
Bjørn's Bryggelogg
All Club Bryggelogg
Kølch sommer øl Jun 4, 2015
Kølch Munngodt Apr 7, 2014
IPA Mar 27, 2014
påskeøl Feb 1, 2014
Bjørn's Brew Status
IPAPrimary
Kølch MunngodtPrimary
Kølch sommer ølPrimary
påskeølPrimary